Học Tiếng Anh

Tiếng Anh Sản-Phụ Khoa – Viêm và Ung Thư Cơ Quan Sinh Dục Nữ
Một số từ vựng sử dụng trong bài: Hướng dẫn thuật ngữ chuyên ngành sản phụ khoa.

1. infection /in-fek-shuh n/: nhiễm trùng
* fungal infection /fuhng-guh l/: nhiễm nấm
* bacterial infection /bak-teer-ee-uh/: nhiễm khuẩn
2. inflammation /in-fluh-mey-shuh n/
3. #malignancy /muh-lig-nuh n-see/
4. malignant /muh-lig-nuhnt/
5. #tumor /too-mer, tyoo-/
6. adhesion /ad-hee-zhuh n/
7. #cancer /kan-ser/
8. leiomyoma /lahy-oh-mahy-oh-muh/: u cơ trơn
* uterine leiomyoma: u cơ trơn tử cung
* số nhiều leiomyomata /lahy-oh-mahy-oh-muh-tuh/
9. leiomyosarcoma /lī′ō-mī′ō-sär-kō′mə/: ung thư cơ trơn tử cung
10. cancer /kan-sur/: ung thư
* cervical cancer: ung thư cổ tử cung
* ovarian cancer: ung thư buồn trứng
* endometrial cancer: ung thư nội mạc tử cung

— Tìm hiểu thêm về Tiếng Anh Sản Phụ Khoa —
Tiếng Anh chuyên ngành Sản Phụ Khoa:

— Sách tiếng Anh y khoa của Ths.Bs Nguyễn Thái Duy —
Thuật ngữ y khoa tiếng Anh – Cho người mới bắt đầu:
Luyện dịch tài liệu y khoa tiếng Anh – Cho người mới bắt đầu:

Anh Văn Y Khoa DR.DUY
Wetbsite:
Fanpage:
Follow me:

Nguồn: https://lpmndc.org

Xem thêm bài viết khác: https://lpmndc.org/hoc-tieng-anh/

Học Tiếng Anh
Cuộc chiến với vi khuẩn sâu răng | Mèo con Mimi đi khám răng | Nhạc thiếu nhi vui nhộn | BabyBus
Học Tiếng Anh
Bài 1: Cấu trúc căn bản của Thuật ngữ Y khoa tiếng Anh
Học Tiếng Anh
CÔNG SUẤT – VẬT LÝ 8